Stichting Vrienden Fortaal

Stichting Vrienden Fortaal

De Stichting Vrienden Fortaal (SVF), voorheen Stichting Vrienden van de Bertha Muller School (SVBM), bestaat uit een bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van de doelgroep en een aantal enthousiaste vrijwilligers. De stichting is in 1971 opgericht voor kinderen met spraaktaal problemen en heeft regelmatig bijdragen geleverd aan de ondersteuning van de school en het welzijn van deze speciale doelgroep. 

Eén van de bestuurders van Stichting Vrienden Fortaal en oud-leerling weet als geen ander wat het is om met een aangeboren gehoorafwijking te moeten opboksen tegen alle vooroordelen die de maatschappij heeft tegen mensen die hiermee kampen.

“Ik heb als kind zelf een paar jaar op deze school gezeten. Na deze periode en een operatie ben ik doorgestroomd naar het reguliere hoger onderwijs. Ik heb uiteindelijk mijn hbo-studie afgerond. De voormalige Bertha Muller school heeft mij destijds klaargestoomd en voorbereid op het regulier onderwijs. Toen ik in 2016 gevraagd werd, heb ik toegestemd omdat ik van mening ben dat de school bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met een taalachterstand en zeker in een zeer digitale wereld blijft de noodzaak aanwezig dat ook deze kinderen een normale schooltijd krijgen.”

Wat doen we

Net als ieder kind is ook voor leerlingen met een auditieve of visuele achterstand goed onderwijs van groot belang. Om dit onderwijs te kunnen verzorgen heeft de school regelmatig speciale les- en speelmaterialen nodig. Bijvoorbeeld speciale digitale schoolborden, muziekinstrumenten en speeltoestellen. Deze materialen zijn enorm kostbaar en zonder hulp van buitenaf is het bijna onmogelijk voor de school om voldoende aangepast materiaal aan te schaffen. 

Als Stichting springen wij bij om de school te helpen de benodigde les- en speelmaterialen aan te schaffen.

De aanschaf van het materiaal wordt deels bekostigd uit rentebaten. Ook werft de stichting gelden bij fondsen en particulieren. Donaties zijn daarom zeer welkom. Stort uw donatie op NL13 INGB 0003 9967 68 t.n.v. Stichting Vrienden Fortaal o.v.v. “Vriend” of geef u op als periodieke donateur. Draag ook uw steentje bij!

Voor wie

Het werk van de Stichting richt zich op de leerlingen van de Fortaal School en scholen met soortgelijke doelstellingen. Dit zijn kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen, een stoornis in het autistisch spectrum, slechthorendheid, doofheid of meervoudige handicap. Zij
krijgen onderwijs en speciale begeleiding op diverse locaties. Deze wordt bezocht door kinderen van drie tot dertien jaar uit zowel Utrecht als omliggende provincies. 

Moeder en oud-leerlinge Nila: “Ik weet als geen ander waarom de school zo belangrijk is. Tussen 1977 en 1986 was ik er leerling en de laatste jaren kom ik daar weer als moeder van Davey. Davey voelt zich, net als Nila vroeger, helemaal thuis op Fortaal School. Nila straalt: ,,Hij is een levensgenieter. Hij vindt hier alles leuk.”

ANBI

In 2008 is de SVBM door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 804186005. Als een stichting de ANBI-status heeft gekregen van de Belastingdienst, kan een donateur zijn of haar giften van de inkomstenbelasting Aftrekken, uiteraard binnen het gebruikelijke wettelijke kader. In 2019 hebben wij een naamsverandering ondergaan naar Stichting Vrienden Fortaal.

De doelstellingen van onze Stichting zijn praktisch onveranderd, wel iets uitgebreider. Wij dragen met diverse initiatieven bij aan de ontwikkeling en het welzijn kinderen binnen de scholengemeenschap en scholen met soortgelijke doelstellingen. Hieronder vindt u onze jaarcijfers. (klik op het plusteken)

Wordt donateur van Stichting Vrienden Fortaal

Contactformulier Vrienden Fortaal

Hoe kunnen we contact met u opnemen?

Privacyverklaring

Meer informatie over ons Privacybeleid leest u hier >