Wordt donateur van Stichting Vrienden Fortaal

Wij leveren als Stichting een noodzakelijke en belangrijke bijdrage in de aanschaf van voldoende speciaal les- en speelmateriaal voor de school. Met onze bijdrage kan een klein deel van de behoeften van de kinderen worden vervuld. Wij nodigen u van harte uit om ook  Vriend te worden van Stichting Vrienden Fortaal. Om deze kinderen nu en zeker ook in de toekomst, de nodige ondersteuning te kunnen bieden zodat ze de noodzakelijke start krijgen die ze verdienen. Stort uw donatie op NL13 INGB 0003 9967 68 t.n.v. Stichting Vrienden
Fortaal o.v.v. “Vriend” of geef u op als periodieke donateur. Elke gift is even welkom, klein en groot!

Donateursformulier

Hierbij geef ik Stichting Vrienden Fortaal toestemming om

Privacyverklaring

Meer informatie over ons Privacybeleid leest u hier >